Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu

Na donjem linku možete naći Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu iz 2013. godine.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu.pdf

 

Etički kodeks volontera

U donjem linku naći ćete Etički kodeks volontera iz 2008. godine.

Etički kodeks volontera.pdf

 

Pravilnik o izvještavanju volonterskih sati

U donjem linku možete naći Pravilnik o izvještavanju volonterskih sati iz 2008. godine.

Pravilnik o izvještavanju volonterskih sati.pdf

 

Zakon o volonterstvu (2007 godina)

U donjem linku možete naći zakon o volonterstvu iz 2007. godine.

Zakon o volonterstvu.pdf

 
Footer graphic