Prijavite svoju volontersku akciju na "Hrvatska volontira" 2016

Objavljeno: 21 Travanj 2016

Manifestacija „Hrvatska volontira" ove će se godine održati od 16. do 21. svibnja 2016. kako bi se istaknuli potencijal za društveni razvoj koji se oslobađa volontiranjem kada se povežu ljudi i organizacije iz civilnog, javnog i poslovnog sektora. 

Ovogodišnjom manifestacijom želi se povezati djelatnike poslovnog sektora s neprofitnim organizacijama iz civilnog i javnog sektora te podsjetiti koliko je važno da se u izgradnju povezane i humane zajednice uključe svi pripadnici društva. Volontiranje poslovnog sektora prilika je da se proširi prostor povezivanja i otkloni distanca koja nastaje radi različitosti poslovnog, civilnog i javnog sektora – u ''jezicima'' kojima govorimo, načinima na koje radimo, vrijednostima koje smatramo najbitnijima.

Opširnije...
 

Trening o socijalnom poduzetništvu - traže se 2 osobe

Objavljeno: 08 Ožujak 2016

gradiska

LAG Vallis Colapis traži 2 osobe koje imaju iskustva u radu sa mladima ili ga žele steći, a u smjeru osnaživanja za socijalno poduzetništvo. Projekt je financiran u sklopu programa Erasmus+. Prednost imaju mladi sa područja LAG Vallis Colapis. U nastavku vam donosimo više informacija o samom treningu.

Opširnije...
 

Produžuje se rok za dostavu izvješća o organiziranom volontiranju u 2015. godini

Objavljeno: 26 Veljača 2016

mspm to do 1Obavještavaju se organizatori volontiranja - sve udruge, zaklade, fundacije, sindikati, vjerske i turističke zajednice, ustanove, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, državna tijela te druge neprofitne pravne osobe, koje su sukladno članku 33. Zakona o volonterstvu („Narodne novine" br. 58/07 i 22/13) te Pravilniku o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja (Narodne novine, br.104/15) dužne Ministarstvu socijalne politike i mladih dostaviti godišnje izvješće o volontiranju koje je organizirano u protekloj godini, da se rok za dostavu izvješća produžuje do 31. ožujka 2016. godine.

Opširnije...
 

Uključite se u kampanju „Zagrli za Guinnessa, zagrli za rijetke!“

Objavljeno: 09 Veljača 2016

Zagrli-Rijetke1Hrvatski savez za rijetke bolesti poziva na volontersko sudjelovanje u međunarodnoj kampanji „Hug for Guinness, hug for rare!" kojom će obilježiti međunarodni Dan rijetkih bolesti kroz zagrljaje zabilježne objektivom fotoaparata.

Opširnije...
 

Trening za osobe koje rade sa mladima u Rumunjskoj - traže se 2 sudionika

Objavljeno: 08 Veljača 2016

erasmusLAG Vallis Colapis traži 2 sudionika za trening u Rumunjskoj. Trening je dio projekta za jačanje kapaciteta osoba koje rade sa mladima FEEL - FACILITATORS IN EDUCATION AND EMPOWERMENT OF LEARNERS, a koji je financiran kroz program Erasmus+.

Trening nudi osobama koje rade s mladima da poboljšaju svoje vještine u planiranju i implementaciji projekata i aktivnosti, razvijanje aktivnosti u skladu sa potrebama ciljane skupine, alate i metode za monitoring procesa učenja, stjecanje znanja o različitim metodama učenja i pristupima u učenju kao i umrežavanje osoba koje rade s mladima za buduću suradnju.

Opširnije...
 

Podnošenje izvješća o organiziranom volontiranju za 2015. godinu

Objavljeno: 19 Siječanj 2016

to do mspmSukladno članku 33. Zakona o volonterstvu („Narodne novine" br. 58/07 i 22/13) te Pravilniku o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja („Narodne novine" br. 104/15) svaki organizator volontiranja dužan je Ministarstvu socijalne politike i mladih, tijelu nadležnom za praćenje provedbe navedenog Zakona i razvoj politike volonterstva, dostaviti godišnje izvješće o volontiranju koje je organizirao u protekloj godini.

Izvještajno razdoblje se odnosi na vrijeme od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine. Rok za dostavu izvješća je 28. veljače 2016. godine.

Opširnije...
 

 

Footer graphic